کارکنان شرکت

کارکنان شرکت-گروه آب و فاضلاب

نام و نام خانوادگیسمتمدرکسابقه فعالیت
لقمان سجادیسرپرست گروه مطالعات و طراح کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب10 سال
خالد اوسطیطراحکارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری9 سال
الماس رحمانیطراحکارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی9 سال
موسی کرمیطراحکارشناسی ارشد مهندسی بیابان زدایی10 سال
تحسین رحمانیطراحکارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی11 سال
بهاالدین پورصادقسر ناظرکارشناسی مهندسی عمران- عمران16 سال
آرش اسعد سجادیسر ناظرکارشناسی مهندسی عمران- عمران14 سال
مسعود مشاورناظرکارشناسی مهندسی عمران- عمران12 سال
فریدون عزیزیناظرکارشناسی مهندسی عمران11 سال
آزاد بهرامیناظرکارشناسی مهندسی عمران- عمران9 سال
کامران فلاح زادهناظرکارشناس مهندسی عمران- نقشه برداری6 سال
صلاح غلامیناظرکارشناس مهندسی عمران- آب و فاضلاب12 سال
ابراهیم حیدریناظرکارشناس مهندسی عمران- آب و فاضلاب9 سال

کارکنان شرکت-گروه ساختمان

نام و نام خانوادگیسمتمدرکسابقه فعالیت
نغمه مقصودسرپرست گروه مطالعات و طراح معماریکارشناسی ارشد معماری و شهرسازی18 سال
بابک فروزندهسرپرست گروه سازه و طراح سازهکارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئو تکنیک16 سال
سامان فکریطراح سازه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه9 سال
نشاط شکوهیطراح معماریکارشناسی مهندسی معماری6 سال
سرور شاه اویسیسرپرست گروه مکانیک و طراحکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک15 سال
اسماعیل سلیمیطراح مکانیککارشناسی ارشد مهندسی مکانیک16 سال
محمد امین حریقیسرپرست گروه برق و طراحکارشناسی مهندسی برق13 سال
هادی سوسنیطراح برقکارشناسی مهندسی برق12 سال
پوریا پرچمیسرپرست فنی کارشناسی ارشد عمران- مدیریت اجرایی9 سال
رشاد حسینیسرناظرکارشناسی مهندسی عمران- عمران 8 سال
جمیل شالودگیناظرکارشناسی ارشد عمران- سازه8 سال
علیرضا ریاحیناظرکارشناسی مهندسی عمران - عمران8 سال
وریا فاتحیمترورکارشناسی مهندسی معماری12 سال
فرزام سهرابیکمک طراح سازهکارشناسی مهندسی عمران5 سال

کارکنان شرکت-گروه اداری

نام و نام خانوادگیسمتمدرکسابقه فعالیت
سمیرا غریبیمدیر امور مالی و قراردادهاکارشناسی ارشد حسابداری5 سال
ریزان جعفریمسئول دفترکارشناسی مهندسی کامپیوتر8 سال
سهره علاقه بندانمسئول بهبود سیستم و استمرارکیفیت ISOکارشناسی مهندسی آی تی7 سال

کارکنان شرکت-گروه حمل و نقل

نام و نام خانوادگیسمتمدرکسابقه فعالیت
عبید محمدیحمل و نقل-10 سال
افشین پرویزیحمل و نقل-10 سال
هادی نامورحمل و نقل-35 سال
آرمان نامداریحمل و نقل-8سال
فرید میرزاییحمل و نقل-8سال
حسام فتحیحمل و نقل-7سال
پرویز ذوالفقاریحمل و نقل-9سال
حمید کسائیحمل و نقل-8سال