تضمین کیفیت

 

1-مقدمه:

تضمين کيفيت به
معنی بازرسی و بازبينی فرآيندها و محصولات پروژه جهت اطمينان از انطباق آنها با
استانداردها و روشهای اجرايي مناسب است. هدف از انجام فعاليتهای تضمين کيفيت،
همکاری با تيم پروژه در جهت رسيدن به کيفيت قابل قبول می باشد. بدين منظور گروه‌هاي
کيفيت نتايج بازرسی و بازبينی انجام شده را در قالب گزارشهای دوره ای و موردی به
مديران پروژه و كارفرما ارائه می نمايد.جهت تضمین کیفیت خدمات مهندسی از استاندارد
های ISO 9001,14001,18001

  و یا تضمین های شرکت مربوطه در اسناد مناقصه همراه با کنترل ها و گزارش های
لازم جهت پیشبرد پروژه استفاده نمود.

 

نظام کنترل و تضمین کیفیت خدمات:

از آنجایی که کیفیت بالای خدمات مهندسی از اهداف اصلی شرکت مهندسین مشاور
آبادگران عرصه خاک کردستان می باشد این شرکت با استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت
سعی در حصول این مهم دارد. از جمله با آموزش مداوم و تخصصی پرسنل این شرکت سعی در
ارتقاء توانمندی افراد فعال در پروژه ها دارد. علاوه بر موارد فوق الذکر، استفاده
از کارشناسان آموزش دیده برای انجام خدمات نقشه برداری باعث شده است که خدمات جنبی
اغلب پروژه ها در مدت زمانی کوتاه و با کیفیت مناسب به پایان برسد.

 

تضمين كيفيت (QA)
:

ISO 9001 – ISO 18001 – ISO 14001

 

ارزيابي منظم و دوره‌اي عملكرد كلي پروژه به منظور حصول
اطمينان از اينكه پروژه نيازمندهاي كيفي تعريف شده را برآورد خواهد كرد، فرايند
تضمين كيفيت را شامل مي‌شود كه در افق فعاليت هاي شركت ترسيم شده است. با اجراي
تضمين كيفيت مي‌توان كيفيت به نحو مطلوبي در حال اجرا مي باشد. در عين حال ورودي‌هاي
تضمين كيفيت از دو منبع كنترل كيفيت و طرح‌ريزي كيفيت حاصل مي‌شود و خروجي آن به
عنوان مبناي ايجاد بهبود و تغيير در سيستم مديريت پروژه مد نظر قرار مي‌گيرد. گرچه
در زمينه فرايند تضمين كيفيت سازمان بين‌الملي استاندارد‌سازي (ISO)  سري استانداردهاي ISO9001 را نيز وضع كرده است. کارکنان این مهندسین مشاور با شرکت در دوره
های آموزشISO  و با تشویق مدیریت شرکت سعی در بهبود و به روز کردن دانش
خود در زمینه تضمین کیفیت و کنترل کیفیت دارند.

 

كنترل كيفيت (QC) :

نظارت بر نتايج حاصل از پروژه و تعيين اينكه آيا نتايج
حاصله با نيازمندي‌هاي كيفي از پيش تعيين شده مطابقت دارد يا خير و شناسايي راه‌حل‌هايي
براي پيشگيري از بروز عملكرد ضعيف و نامطلوب جزو خط مشي اين شركت در مطالعات و
نظارت بر اجراي پروژه ها مي باشد. كنترل كيفيت همراه و همگام با فرايندهايي مانند
كنترل هزينه، كنترل تغييرات، كنترل برنامه‌ زمان بندي به عنوان يكي از فرايندهاي
كنترل جامع تغييرات و گزارش‌گيري عملكرد به‌شمارمیرود.
در حقيقت كنترل كيفيت در سطوح عملياتي به ارزيابي نتايج فعاليت‌هاي تعيين شده در
مقايسه با معيارها و مقادير هدف تعيين شده مي پردازد. جهت كنترل كيفيت از ابزارهاي
مختلفي استفاده ميشود از قبيل بازرسي، نمودارهاي كنترلي، تحليل روند و ضمناً بايد
اشاره نمود كه خروجي حاصل از كنترل كيفيت، انجام اقداماتي در جهت بهبود كيفيت و همراه
با افزايش كارايي و اثربخشي پروژه مي‌باشد.

(فعاليتهاي
تضمين کيفيت،  به عنوان يکي از فعاليتهاي  مديريت پروژه مطرح است به گونه اي که با انجام
اين فعاليتها، گروه تضمين کيفيت در برنامه ريزي و رعايت استانداردهاي پروژه همکاري
نموده، به عنوان يک گروه مستقل روش انجام فعاليتها و فرآورده ها را بازرسي و از
صحت انجام آنها اطمينان حاصل مي نمايد.)

فعاليتهاي
تضمين کيفيت، بر اساس متدولوژي مشخصي انجام مي پذيرد. در اين متدولوژي لازم است،
روشها، فرآيندها، محدوده انجام فعاليتها، پروتکلهاي تعامل ميان ذينفعان پروژه در
ارتباط با تضمين کيفيت و روشها و ابزارهاي مشخصي جهت انجام فعاليتهاي تضمين کيفيت
ارائه گردد.

متدولوژي تضمين
کيفيت مهندسان مشاور آبادگران عرصه خاک، در جهت
برآوردن اهداف فوق تنظيم شده است. در اين متدولوژي مجموعه فعاليتهاي مورد نياز
براي انجام فعاليتهاي تضمين کيفيت مشخص و ابزارهايي جهت انجام اين فعاليتها معرفي
مي گردد. همچنين نحوه استفاده از اين ابزارها جهت انجام فعاليتهاي تضمين کيفيت
تشريح مي گردد. اين متدولوژي در برگيرنده كليه فعاليتهاي گروههاي كيفيت مي باشد.
فعاليتهاي گروههاي كيفيت در بخشهاي بعد به تفكيك شرح داده شده است.

متدولوژي
تضمين کيفيت، بر اساس تجربيات حاصل از انجام پروژه هاي مختلف تضمين کيفيت و نظارت
که در اين شرکت انجام شده است، تدوين گرديده است. پروژه هاي نظارتي و تضمين کيفيت
که در مشاور انجام شده است و در حال انجام مي باشد عبارتند از:

تضمين کيفيت
در نظارت بر ساخت پروژه 2200 واحدی مسکن،بهاران سنندج- سازمان مسکن و شهرسازی
استان کردستان

نظارت پروژه
220 واحدی کارکنان دارایی سنندج

طراحی ونظارت
پروژه مجتمع های فرهنگی آموزشی نور شهرستانهای سنندج،قروه،کامیاران،بیجار. سازمان
تبلیغات اسلامی استان کردستان.

 

2- متدلوژی
تضمین کیفیت:

مستند حاضر،
مجموعه اي است که در آن متدولوژي تضمين کيفيت پروژه
به صورت کامل تشريح مي گردد و مجموعه فعاليتها، ابزارها، محدوده انجام هر يک
ازفعاليتهاي گروههاي کيفيت در پروژه هاي مختلف و روش انجام تضمين کيفيت بر اساس
اين متدولوژي مشخص مي‌شود.

بر اساس اين
متدولوژي، تضمين کيفيت به صورت يک فرآيند هدفمند درنظر گرفته مي شود، که بايد جهت
انجام فعاليتهاي آن يک طرح کلي و زمانبندي مشخصي ارائه گردد. بدين منظور فعاليت
تنظيم مستند طرح تضمين کيفيت به عنوان اولين فعاليت از مجموعه فعاليتهاي گروه
تضمين کيفيت، تنظيم مستند طرح كنترل كيفيت به عنوان اولين فعاليت از مجموعه
فعاليتهاي گروه كنترل كيفيت و طرح نظارت به عنوان اولين فعاليت از مجموعه
فعاليتهاي گروه نظارت درنظر گرفته مي شود.

طرح‌هاي
تضمين کيفيت، كنترل كيفيت و نظارت حاوي کليه اطلاعاتي است که در آن ديدگاههاي گروه‌هاي
مرتبط در ارتباط با مسؤوليتهايي که در جهت تضمين کيفيت پروژه بر عهده دارند، مستند
مي گردد. در اين طرح‌ها مشخص مي شود، با توجه به ويژگيهاي پروژه،  چه محصولاتي از پروژه و چه فرآيندهايي در چه
حدي از جزييات بايد مورد بررسي قرار گيرند. سپس مجموعه فعاليتهاي مورد نياز براي
انجام فرآيندهاي تضمين کيفيت مشخص مي شود. 
بر اساس زمانبندي پروژه، فعاليتهايي که براي تضمين کيفيت پروژه مشخص شده
اند، زمانبندي مي گردد.

(در اين طرح‌ها،
مشخص مي شود چه دامنه اي از فعاليتها، فرآيندها و محصولات موجود در پروژه توسط تيم
تضمين کيفيت مورد بازبيني قرار مي گيرد. همچنين مشخص مي گردد گزارشهاي تضمين کيفيت
به چه کساني تحويل داده مي شود. اين اطلاعات بر اساس چارت سازماني موجود در سازمان
و پروژه و وظايف محوله به گروه تضمين کيفيت بر اساس پروژه، مشخص مي گردد.)

يکي از
مسؤوليتهاي اصلي تضمين کيفيت، بررسي وبازبيني فرآيندها و محصولات پروژه مي باشد.
بنابراين لازم است در متدولوژي تضمين کيفيت روشها و ابزارهاي مورد استفاده در
فعاليتهاي بررسي و بازبيني مشخص گردد. در متدولوژي تضمين  ابزار مورد استفاده در بازبيني، چک ليستهايي است
که براي هر يک از فرآيندها و فرآورده ها تهيه مي گردد.

در يک
متدولوژي تضمين کيفيت، همچنين لازم است روش انجام بازبيني و نحوه ارزيابي محصولات
بر اساس بازبيني انجام شده تعيين گردد.

 

 


گروه کنترل کیفیت:

گروه کنترل کيفيت، يکي از گروههاي تيم مجري پروژه جهت ارائه خدمات کنترلي به مدير پروژه مي
باشد. کنترل کيفيت موظف به برنامه ريزي در جهت انجام فعاليتهاي کنترلي پروژه است.
بازرسي، بازبيني، تست محصولات از جمله فعاليتهاي گروه کنترل کيفيت مي باشد. بدين
منظور لازم است، کليه فعاليتهاي کنترلي که در گروه کنترل کيفيت انجام مي شود،
مستند شده و گزارشات مشخصي از آن تهيه گردد.

تنظيم طرح
کنترل کيفيت، تهيه چک ليستهاي بازبيني محصول و فرآيند، انجام بازبيني محصول و
تکميل چک ليست و تهيه گزارش ارزيابي محصول بر اساس نتايج چک ليست، کنترل مستند
سازي هر يک از فعاليتها در پروژه، تهيه گزارشهاي منظم از فعاليتهاي پروژه، انجام
تست محصولات و ارائه گزارشها، کنترل قابل قبول بودن هر يک از نتايج بدست آمده و
قرار گرفتن آن در محدوده قابل قبول نيازمنديهاي پروژه، تهيه گزارشهاي وضعيت پروژه
براي مدير پروژه از مجموعه وظايف گروه کنترل کيفيت مي باشد. بدين ترتيب، گروه
کنترل کيفيت موظف است کليه فعاليتهاي طرح کنترل کيفيت را به صورت کامل در سطح
پروژه اجرا نمايد.

 

5- گروه
تضمین کیفیت:

گروه تضمين کيفيت، يکي از گروههاي تيم مجري پروژه، براي ارائه خدمات کنترلي و نظارتي به مسؤول
پروژه مي باشد. فعاليتهاي کنترلي خود را به صورت يک سطح بالاتر از فعاليتهاي
کنترلي گروه کنترل کيفيت اعمال مي نمايد. در ابتداي انجام پروژه، لازم است گروه
تضمين کيفيت مشخص نمايد، حداقل درجه کيفيت براي هر يک از تحويل دادني هاي پروژه چه
مقدار است. ( درصد مورد قبول توسط گروه تضمين کيفيت مشخص مي گردد) بدين ترتيب
تعيين محدوده هر يک از نيازهاي کارکردي و غيرکارکردي در پروژه بر عهده گروه تضمين
کيفيت مي باشد.

تضمين كيفيت،
مراحل انجام كار و فرآيندهاي پروژه را بررسي و کنترل مي‌نمايد. نحوه انجام برنامه
ريزي، اجرا و کنترل هايي که در تيم پروژه انجام مي شود، توسط گروه تضمين کيفيت
مورد بازبيني و بررسي قرار مي گيرد. همچنين گروه تضمين کيفيت پس از ارائه مستندات
تحويل دادني مربوطه، به صورت موردي صحت ارزيابي توسط گروه کنترل کيفيت را بررسي مي
نمايد. در این گزارشها، وضعیت پروژه، مسایل و مشکلات و رد صورت
لزوم راهکارهای پیشنهادی تضمین کیفیت ارائه می گردد. بر اساس
نتايج بدست آمده، گزارشهايي از وضعيت پروژه توسط گروه تضمين کيفيت تهيه مي گردد و
به مسؤول پروژه ارائه مي شود.

 

6- فعالیتهای تضمین کیفیت:

در اين قسمت
مجموعه فعاليتهايي که در طي فرآيند تضمين کيفيت صورت مي گيرد، مشخص مي شوند. اين
فعاليتها مي تواند شامل قسمتهاي زير باشد:

برنامه ريزي
طر ح‌هاي تضمين کيفيت، كنترل كيفيت و نظارت

بازبيني
محصولات پروژه

بازبيني
فرآيند اجراي پروژه

اندازه گيري
و ارزيابي نتايج

بر اساس
مستنداتي که به عنوان ورودي هر مرحله درنظر گرفته مي شود، فعاليتها آغاز مي گردد.
در هر پروژه، بر اساس هر يک از فعاليتهاي فرآيند تضمين کيفيت، مجموعه زيرفعاليتهايي
تعيين مي گردد که نسخه هاي مختلف محصولات يا محصولات هر مرحله از پروژه را کنترل
مي کنند.

اطمينان حاصل كرد كه فرايندهاي تعريف شده در طرح مديريت
كيفيت به نحو مطلوبي در حال اجرا مي باشد. در عين حال ورودي‌هاي تضمين كيفيت از دو
منبع كنترل كيفيت و طرح‌ريزي كيفيت حاصل مي‌شود و خروجي آن به عنوان مبناي ايجاد
بهبود و تغيير در سيستم مديريت پروژه مد نظر قرار مي‌گيرد. گرچه در زمينه فرايند
تضمين كيفيت سازمان بين‌الملي استاندارد‌سازي (ISO)  سري استانداردهاي ISO9001 را نيز وضع كرده است. کارکنان این مهندسین مشاور با شرکت در دوره
های آموزشISO  و با تشویق مدیریت شرکت سعی در بهبود و به روز کردن دانش
خود در زمینه تضمین کیفیت و کنترل کیفیت دارند.

 

كنترل كيفيت (QC) :

نظارت بر نتايج حاصل از پروژه و تعيين اينكه آيا نتايج
حاصله با نيازمندي‌هاي كيفي از پيش تعيين شده مطابقت دارد يا خير و شناسايي راه‌حل‌هايي
براي پيشگيري از بروز عملكرد ضعيف و نامطلوب جزو خط مشي اين شركت در مطالعات و
نظارت بر اجراي پروژه ها مي باشد. كنترل كيفيت همراه و همگام با فرايندهايي مانند
كنترل هزينه، كنترل تغييرات، كنترل برنامه‌ زمان بندي به عنوان يكي از فرايندهاي
كنترل جامع تغييرات و گزارش‌گيري عملكرد به‌شمارمیرود.
در حقيقت كنترل كيفيت در سطوح عملياتي به ارزيابي نتايج فعاليت‌هاي تعيين شده در
مقايسه با معيارها و مقادير هدف تعيين شده مي پردازد. جهت كنترل كيفيت از ابزارهاي
مختلفي استفاده ميشود از قبيل بازرسي، نمودارهاي كنترلي، تحليل روند و ضمناً بايد
اشاره نمود كه خروجي حاصل از كنترل كيفيت، انجام اقداماتي در جهت بهبود كيفيت و همراه
با افزايش كارايي و اثربخشي پروژه مي‌باشد.

(فعاليتهاي
تضمين کيفيت،  به عنوان يکي از فعاليتهاي  مديريت پروژه مطرح است به گونه اي که با انجام
اين فعاليتها، گروه تضمين کيفيت در برنامه ريزي و رعايت استانداردهاي پروژه همکاري
نموده، به عنوان يک گروه مستقل روش انجام فعاليتها و فرآورده ها را بازرسي و از
صحت انجام آنها اطمينان حاصل مي نمايد.)

فعاليتهاي
تضمين کيفيت، بر اساس متدولوژي مشخصي انجام مي پذيرد. در اين متدولوژي لازم است،
روشها، فرآيندها، محدوده انجام فعاليتها، پروتکلهاي تعامل ميان ذينفعان پروژه در
ارتباط با تضمين کيفيت و روشها و ابزارهاي مشخصي جهت انجام فعاليتهاي تضمين کيفيت
ارائه گردد.

متدولوژي تضمين
کيفيت مهندسان مشاور آبادگران عرصه خاک، در جهت
برآوردن اهداف فوق تنظيم شده است. در اين متدولوژي مجموعه فعاليتهاي مورد نياز
براي انجام فعاليتهاي تضمين کيفيت مشخص و ابزارهايي جهت انجام اين فعاليتها معرفي
مي گردد. همچنين نحوه استفاده از اين ابزارها جهت انجام فعاليتهاي تضمين کيفيت
تشريح مي گردد. اين متدولوژي در برگيرنده كليه فعاليتهاي گروههاي كيفيت مي باشد.
فعاليتهاي گروههاي كيفيت در بخشهاي بعد به تفكيك شرح داده شده است.

متدولوژي
تضمين کيفيت، بر اساس تجربيات حاصل از انجام پروژه هاي مختلف تضمين کيفيت و نظارت
که در اين شرکت انجام شده است، تدوين گرديده است. پروژه هاي نظارتي و تضمين کيفيت
که در مشاور انجام شده است و در حال انجام مي باشد عبارتند از:

تضمين کيفيت
در نظارت بر ساخت پروژه 2200 واحدی مسکن،بهاران سنندج- سازمان مسکن و شهرسازی
استان کردستان

نظارت پروژه
220 واحدی کارکنان دارایی سنندج

طراحی ونظارت
پروژه مجتمع های فرهنگی آموزشی نور شهرستانهای سنندج،قروه،کامیاران،بیجار. سازمان
تبلیغات اسلامی استان کردستان.

 

2- متدلوژی
تضمین کیفیت:

مستند حاضر،
مجموعه اي است که در آن متدولوژي تضمين کيفيت پروژه
به صورت کامل تشريح مي گردد و مجموعه فعاليتها، ابزارها، محدوده انجام هر يک
ازفعاليتهاي گروههاي کيفيت در پروژه هاي مختلف و روش انجام تضمين کيفيت بر اساس
اين متدولوژي مشخص مي‌شود.

بر اساس اين
متدولوژي، تضمين کيفيت به صورت يک فرآيند هدفمند درنظر گرفته مي شود، که بايد جهت
انجام فعاليتهاي آن يک طرح کلي و زمانبندي مشخصي ارائه گردد. بدين منظور فعاليت
تنظيم مستند طرح تضمين کيفيت به عنوان اولين فعاليت از مجموعه فعاليتهاي گروه
تضمين کيفيت، تنظيم مستند طرح كنترل كيفيت به عنوان اولين فعاليت از مجموعه
فعاليتهاي گروه كنترل كيفيت و طرح نظارت به عنوان اولين فعاليت از مجموعه
فعاليتهاي گروه نظارت درنظر گرفته مي شود.

طرح‌هاي
تضمين کيفيت، كنترل كيفيت و نظارت حاوي کليه اطلاعاتي است که در آن ديدگاههاي گروه‌هاي
مرتبط در ارتباط با مسؤوليتهايي که در جهت تضمين کيفيت پروژه بر عهده دارند، مستند
مي گردد. در اين طرح‌ها مشخص مي شود، با توجه به ويژگيهاي پروژه،  چه محصولاتي از پروژه و چه فرآيندهايي در چه
حدي از جزييات بايد مورد بررسي قرار گيرند. سپس مجموعه فعاليتهاي مورد نياز براي
انجام فرآيندهاي تضمين کيفيت مشخص مي شود. 
بر اساس زمانبندي پروژه، فعاليتهايي که براي تضمين کيفيت پروژه مشخص شده
اند، زمانبندي مي گردد.

(در اين طرح‌ها،مشخص مي شود چه دامنه اي از فعاليتها، فرآيندها و محصولات موجود در پروژه توسط تيم
تضمين کيفيت مورد بازبيني قرار مي گيرد. همچنين مشخص مي گردد گزارشهاي تضمين کيفيت
به چه کساني تحويل داده مي شود. اين اطلاعات بر اساس چارت سازماني موجود در سازمان
و پروژه و وظايف محوله به گروه تضمين کيفيت بر اساس پروژه، مشخص مي گردد.)

يکي از مسؤوليتهاي اصلي تضمين کيفيت، بررسي وبازبيني فرآيندها و محصولات پروژه مي باشد.
بنابراين لازم است در متدولوژي تضمين کيفيت روشها و ابزارهاي مورد استفاده در
فعاليتهاي بررسي و بازبيني مشخص گردد. در متدولوژي تضمين  ابزار مورد استفاده در بازبيني، چک ليستهايي است
که براي هر يک از فرآيندها و فرآورده ها تهيه مي گردد.

در يک متدولوژي تضمين کيفيت، همچنين لازم است روش انجام بازبيني و نحوه ارزيابي محصولات
بر اساس بازبيني انجام شده تعيين گردد.

 

4-گروه کنترل کیفیت:

گروه کنترل کيفيت، يکي از گروههاي تيم مجري پروژه جهت ارائه خدمات کنترلي به مدير پروژه مي
باشد. کنترل کيفيت موظف به برنامه ريزي در جهت انجام فعاليتهاي کنترلي پروژه است.
بازرسي، بازبيني، تست محصولات از جمله فعاليتهاي گروه کنترل کيفيت مي باشد. بدين
منظور لازم است، کليه فعاليتهاي کنترلي که در گروه کنترل کيفيت انجام مي شود،
مستند شده و گزارشات مشخصي از آن تهيه گردد.

تنظيم طرح کنترل کيفيت، تهيه چک ليستهاي بازبيني محصول و فرآيند، انجام بازبيني محصول و
تکميل چک ليست و تهيه گزارش ارزيابي محصول بر اساس نتايج چک ليست، کنترل مستند
سازي هر يک از فعاليتها در پروژه، تهيه گزارشهاي منظم از فعاليتهاي پروژه، انجام
تست محصولات و ارائه گزارشها، کنترل قابل قبول بودن هر يک از نتايج بدست آمده و
قرار گرفتن آن در محدوده قابل قبول نيازمنديهاي پروژه، تهيه گزارشهاي وضعيت پروژه
براي مدير پروژه از مجموعه وظايف گروه کنترل کيفيت مي باشد. بدين ترتيب، گروه
کنترل کيفيت موظف است کليه فعاليتهاي طرح کنترل کيفيت را به صورت کامل در سطح
پروژه اجرا نمايد.

 

5- گروه تضمین کیفیت:

گروه تضمين کيفيت، يکي از گروههاي تيم مجري پروژه، براي ارائه خدمات کنترلي و نظارتي به مسؤول
پروژه مي باشد. فعاليتهاي کنترلي خود را به صورت يک سطح بالاتر از فعاليتهاي
کنترلي گروه کنترل کيفيت اعمال مي نمايد. در ابتداي انجام پروژه، لازم است گروه
تضمين کيفيت مشخص نمايد، حداقل درجه کيفيت براي هر يک از تحويل دادني هاي پروژه چه
مقدار است. ( درصد مورد قبول توسط گروه تضمين کيفيت مشخص مي گردد) بدين ترتيب
تعيين محدوده هر يک از نيازهاي کارکردي و غيرکارکردي در پروژه بر عهده گروه تضمين
کيفيت مي باشد.

تضمين كيفيت،مراحل انجام كار و فرآيندهاي پروژه را بررسي و کنترل مي‌نمايد. نحوه انجام برنامه
ريزي، اجرا و کنترل هايي که در تيم پروژه انجام مي شود، توسط گروه تضمين کيفيت
مورد بازبيني و بررسي قرار مي گيرد. همچنين گروه تضمين کيفيت پس از ارائه مستندات
تحويل دادني مربوطه، به صورت موردي صحت ارزيابي توسط گروه کنترل کيفيت را بررسي مي
نمايد. در این گزارشها، وضعیت پروژه، مسایل و مشکلات و رد صورت
لزوم راهکارهای پیشنهادی تضمین کیفیت ارائه می گردد. بر اساس
نتايج بدست آمده، گزارشهايي از وضعيت پروژه توسط گروه تضمين کيفيت تهيه مي گردد و
به مسؤول پروژه ارائه مي شود.

 

6- فعالیتهای تضمین کیفیت:

در اين قسمت مجموعه فعاليتهايي که در طي فرآيند تضمين کيفيت صورت مي گيرد، مشخص مي شوند. اين
فعاليتها مي تواند شامل قسمتهاي زير باشد:

برنامه ريزي
طر ح‌هاي تضمين کيفيت، كنترل كيفيت و نظارت

بازبيني
محصولات پروژه

بازبيني
فرآيند اجراي پروژه

اندازه گيري
و ارزيابي نتايج

بر اساس
مستنداتي که به عنوان ورودي هر مرحله درنظر گرفته مي شود، فعاليتها آغاز مي گردد.
در هر پروژه، بر اساس هر يک از فعاليتهاي فرآيند تضمين کيفيت، مجموعه زيرفعاليتهايي
تعيين مي گردد که نسخه هاي مختلف محصولات يا محصولات هر مرحله از پروژه را کنترل
مي کنند.